Υπηρεσίες Τεχνικής Συντήρησης

Οι υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης, τακτικής και έκτακτης, που παρέχει η IMAGIN είναι:

  • Συντηρήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (Γεννήτριες, Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, Λέβητες, Φωτισμός)
  • Εργασίες κλιματισμού και εξαερισμού (εγκατάσταση, συντήρηση, επέμβαση)
  • Συντήρηση συστημάτων UPS
  • Συντήρηση ανελκυστήρων και χορήγηση πιστοποιητικών λειτουργίας
  • Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας
  • Συντηρήσεις υδραυλικών συστημάτων
  • Επεμβάσεις σε κάθε είδους προβλήματα οικοδομικού χαρακτήρα
  • Προμήθεια και εγκατάσταση περσίδων παραθύρων, μοκετών και δαπέδων

 

 

Είπαν για Εμάς