Υπηρεσίες Σίτισης (Catering)

Με στόχο τη δημιουργία υπηρεσιών catering υψηλού επιπέδου, η IMAGIN ακολουθεί σύγχρονες και πιστοποιημένες μεθόδους διαχείρισης μονάδων εστίασης και συνεργάζεται με καταξιωμένους παρόχους υπηρεσιών catering.

Η IMAGIN αναλαμβάνει την οργάνωση και διαχείριση εταιρικών μονάδων εστίασης και εστιατορίων, την υποστήριξη δεξιώσεων και εταιρικών εκδηλώσεων και catering σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης, αναλαμβάνει κυλικεία εγκαταστάσεων και την διαχείριση αυτόματων πωλητών.

 

 

Είπαν για Εμάς