Υγεία

Στην IMAGIN κατανοούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες υγιεινής και καθαριότητας που έχουν οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η εμπειρία μας σε αντίστοιχα έργα και η προσήλωση στην απαιτούμενη μεθοδολογία, είναι τα εχέγγυα για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ευαίσθητους αυτούς χώρους.

Προσεγγίζουμε κάθε περίπτωση ως μοναδική. Συνεργαζόμαστε από κοινού μαζί σας για να αντιληφθούμε πλήρως τις ιδιαίτερες ανάγκες σας και προσαρμοζόμαστε στις προδιαγραφές του έργου. Τελικός μας στόχος είναι η ομάδα μας να ενσωματωθεί πλήρως στη ροή λειτουργίας κάθε νοσοκομείου ή κλινικής. Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στον κοινό στόχο για την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και την διατήρηση ενός υγιεινού περιβάλλοντος για ασθενείς, επισκέπτες και προσωπικό.

 

 

 

 

Είπαν για Εμάς