Πολιτική Διαφάνειας

Στην IMAGIN δίνουμε προτεραιότητα στις σχέσεις με τους πελάτες μας. Επενδύουμε σε διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών μας και δείχνουμε το μέγιστο επίπεδο διαφάνειας και σαφήνειας σε όλες τις συναλλαγές με τους πελάτες μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής διαφάνειας που ακολουθούμε αποτελεί η διαδικασία «ανοιχτού βιβλίου» (open book calculation) κατά τη διάρκεια της κοστολογικής προσέγγισης των υπηρεσιών μας, σε υφιστάμενους και εν δυνάμει πελάτες. Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης μπορεί να συγκρίνει και να εκτιμήσει με αντικειμενικότερο τρόπο την παρεχόμενη υπηρεσία και το αντίστοιχο κόστος της.

Για εμάς, οι διαδικασίες ελέγχου των υπηρεσιών μας μαζί με τις τακτικές αναφορές που δίνουμε στους πελάτες μας αποτελούν ένα ενιαίο πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας και επικοινωνίας τόσο για εμάς όσο και για εκείνους. Οι επόπτες έργου και οι Account Managers της εταιρίας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και διαφυλάττουν το υψηλό επίπεδο της παραπάνω διαδικασίας σε καθημερινή βάση.

 

 

Είπαν για Εμάς