Μεταφορές

Οι υπηρεσίες Facilitiy Management στα μέσα μαζικής μεταφοράς & χώρων μεγάλης συνάθροισης κοινού (σταθμοί & οχήματα μέσων σταθερής τροχιάς, λεωφορεία, αεροδρόμια, λιμάνια) αποτελούν για την IMAGIN έναν δυναμικό τομέα στον οποίο έχει αναπτύξει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία.

Έχοντας άριστη γνώση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου, οι ομάδες της IMAGIN ακολουθούν πιστά τα καθορισμένα πρότυπα και κανονισμούς ώστε να επιτυγχάνονται τα χρονοδιαγράμματα και οι στόχοι ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αξιοπιστία των υπηρεσιών και μεγιστοποιείται η ικανοποίηση του πελάτη μας και αλλά και του επιβατικού κοινού.

 

 

 

 

Είπαν για Εμάς