Κτίρια Γραφείων & Υποκαταστήματα

Διακρινόμαστε για τις συνεργασίες μας με μεγάλους οργανισμούς όπως Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Τηλεπικοινωνίες, κ.α. και αντιλαμβανόμαστε πόσο κρίσιμες είναι οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο για εκείνους όσο και για τους πελάτες τους.

Αντιμετωπίζουμε κάθε περίπτωση ως μοναδική. Από κοινού μαζί σας προδιαγράφουμε τις απαιτήσεις του έργου και καθορίζουμε τα ζητούμενά του. Οι ομάδες υποστήριξης του έργου έχουν πλήρη γνώση των ιδιαιτεροτήτων του και δείχνουν την απαιτούμενη ευελιξία όταν οι συνθήκες αλλάζουν.

Είμαστε πάντα σε ανοιχτή επικοινωνία με τον πελάτη μας και αναζητούμε συχνά την ανατροφοδότησή του για να βελτιστοποιήσουμε το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας. Δεδομένης της ικανότητάς μας να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, το μοντέλο παροχής υπηρεσίας είναι κλιμακούμενο και μπορεί είτε να προσφέρει μία υπηρεσία μεμονωμένα είτε να περιλαμβάνει τη πλήρη ανάθεση πολλών εργασιών Facility Management.

 

 

 

 

Είπαν για Εμάς