Υπηρεσίες Καθαρισμού – Υγιεινής & Απολύμανσης

Οι υπηρεσίες καθαρισμού και υγιεινής που παρέχει η IMAGIN είναι:

 • Τακτικοί, έκτακτοι και αρχικοί καθαρισμοί επαγγελματικών & βιομηχανικών χώρων
 • Καθαρισμοί υαλοπινάκων & προσόψεων
 • Καθαρισμοί χώρων υγιεινής
 • Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων, αποθηκών, parking και περιβάλλοντος χώρου
 • Καθαρισμοί αεραγωγών κλιματισμού
 • Ειδικοί καθαρισμοί μοκετών, δαπέδων, περσίδων, οροφών, φωτιστικών, ηλεκτρονικών συσκευών
 • Υπηρεσίες υποστήριξης συσκέψεων, τραπεζοκομείας και σερβιρίσματος
 • Ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων
 • Καθαρισμός-αποκατάσταση χώρων μετά από φωτιά, βανδαλισμούς κλπ.
 • Εκνέφωση με απολυμαντικό σκεύασμα (μεγάλη κάλυψη χώρων, ακίνδυνο για τις ηλεκτρονικές συσκευές)
 • Υπηρεσίες συνεχούς απολύμανσης χώρων με εγκεκριμένα απολυμαντικά