Βιομηχανία

Έχοντας μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία από έργα στον κλάδο της βιομηχανίας, στην IMAGIN γνωρίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των εταιριών του κλάδου.

Ο κάθε πελάτης είναι μοναδικός. Από κοινού μαζί σας προδιαγράφουμε τους στόχους του έργου και καθορίζουμε τις απαιτήσεις του. Η IMAGIN ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος υπηρεσιών Facility Management, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο παροχής υπηρεσιών και μπορεί, ανάλογα με τις ανάγκες, να παρέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες.

Οι ομάδες υποστήριξης των εγκαταστάσεων έχουν πλήρη γνώση των ιδιαιτεροτήτων του έργου και ενσωματώνονται με τη μεταποιητική ομάδα για τη βέλτιστη υποστήριξη της ροής παραγωγής. Δείχνουμε την απαιτούμενη ευελιξία όταν οι συνθήκες αλλάζουν και είμαστε πάντα σε ανοιχτή επικοινωνία με τον πελάτη αναζητώντας συχνά την ανατροφοδότησή του για να βελτιστοποιήσουμε το επίπεδο της παρεχόμενης υπηρεσίας.

 

 

 

 

Είπαν για Εμάς