Τεχνική Συντήρηση

Η ενεργή συντήρηση και διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών μας. Οι εξειδικευμένες και πιστοποιημένες ομάδες της IMAGIN έχουν μεγάλη εμπειρία από απαιτητικά έργα τεχνικής συντήρησης καθώς και έκτακτων καταστάσεων που η άμεση επέμβασή τους ήταν κρίσιμης σημασίας.

Ανάλογα το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την κρισιμότητα των εγκαταστάσεων, η IMAGIN σε συνεργασία με τον πελάτη της καταρτίζει ένα λεπτομερές πρόγραμμα συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του. Επίσης, προδιαγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε έκτακτες καταστάσεις ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη βλαβών και τεχνικών προβλημάτων, οι ομάδες τεχνικής συντήρησης της IMAGIN ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρολογικά, κλιματισμός, ανελκυστήρες, υδραυλικά κλπ.). Με την εφαρμογή πιστοποιημένων μεθοδολογιών και κανονισμών τεχνικής συντήρησης, η IMAGIN έχει στόχο τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των κτιρίων και των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και την οικονομία ενέργειας και πόρων.

 

 

 

 

Είπαν για Εμάς