Καθαρισμός & Υγιεινή

Στην IMAGIN, είμαστε υπερήφανοι για το επίπεδο υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων που παρέχουμε και αποτελούμε τον πρώτο πάροχο υπηρεσιών καθαρισμού και υγιεινής στην εγχώρια αγορά. Διαθέτοντας μακρόχρονη εμπειρία από πολυάριθμα απαιτητικά έργα καθαρισμού, σε όλη την ελληνική γεωγραφία, έχουμε αναπτύξει σημαντική εξειδίκευση που πιστοποιείται από τη εταιρική μας φήμη καθώς και από το εύρος και τη διάρκεια των συνεργασιών μας.

Η στρατηγική μας συνεργασία με την EUROLIANCE, τον Πανευρωπαϊκό Οργανισμό Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών με παρουσία σε πάνω από 20 χώρες στην Ευρώπη, και την JLL, τον πολυεθνικό όμιλο Facilities Management, ο οποίος μας εμπιστεύεται την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στους διεθνείς του πελάτες στην Ελλάδα, μας έχει βοηθήσει στη θέσπιση διεθνών προδιαγραφών ποιότητας και ελέγχου των διαδικασιών μας. Επίσης, έχει συμβάλει στην βέλτιστη εφαρμογή σύγχρονης μεθοδολογίας καθαρισμού που διασφαλίζει παράλληλα συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία.

Αντιλαμβανόμαστε τις υπηρεσίες του καθαρισμού ολιστικά. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της θεώρησής μας αποτελεί η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού. Τα συνεργεία μας έχουν πλήρη γνώση του κάθε έργου και των απαιτήσεών του όπως αποτυπώνονται σε ποσοτικούς και ποιοτικούς αριθμοδείκτες (KPIs). Επιπρόσθετα, εκτός από τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής και “καθαρής” εμφάνισης, το προσωπικό μας λειτουργώντας με αισθητήριο προσωπικής ευθύνης προσπαθεί και κάνει «παραπάνω από όσο πρέπει».

Στην IMAGIN, έχουμε επενδύσει σε σύγχρονο εξοπλισμό καθαρισμού ενώ τα μέσα και υλικά καθαριότητας που επιλέγουμε είναι τα πιο σύγχρονα της αγοράς. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι προϊόντα επώνυμων οίκων, εγκεκριμένα από κρατικούς φορείς (ΕΟΦ, Γενικό Χημείο του Κράτους) και διαθέτουν τα απαραίτητα δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS). Επίσης, διαθέτουν φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά οικολογικά πρότυπα.

Το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού μας και η ποιότητα των υλικών μέσων που χρησιμοποιούμε στην εργασία μας αποτελούν τα εχέγγυα μιας δοκιμασμένης «συνταγής» που ακολουθούμε χρόνια.

 

 

 

 

Είπαν για Εμάς