Γιατί IMAGIN;

Η IMAGIN αποτελεί μία από τις λίγες εταιρίες που παρέχουν πραγματικά ολοκληρωμένες υπηρεσίες Facilities (IFS) στην Ελλάδα και τον πρώτο πάροχο υπηρεσιών Καθαρισμού και Υγιεινής. Ξεχωρίζουμε από τον ανταγωνισμό στην κουλτούρα των ανθρώπων μας και αυτό πιστοποιείται από το διευρυμένο πελατολόγιο και την εταιρική μας φήμη.

Η εταιρία έχει μακρόχρονη ιστορία παρουσίας στην ελληνική αγορά που ξεκινάει το 1978 με την ίδρυσή της ως ΕΥΚ από τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο ενώ το 1986 μετατρέπεται σε Α.Ε. Το 2005, η εταιρία μετακομίζει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Ηράκλειο Αττικής που αποτελούν και τη σημερινή έδρα της Διοίκησης της εταιρίας.

Το 2017, η ΕΥΚ μετονομάστηκε σε IMAGIN Facility Management γεγονός που σηματοδοτεί την μετεξέλιξη της εταιρίας σε έναν δυναμικό πάροχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Από το 2007, η IMAGIN αποτελεί μέλος της EUROLIANCE, του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών με παρουσία σε πάνω από 20 χώρες στην Ευρώπη και κύκλο εργασιών άνω των €3,5 δις για το 2016, γεγονός που επισφράγισε τη νέα στρατηγική ανάπτυξης της εταιρίας με την είσοδο της στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Integrated Facility Services).

Σήμερα, η IMAGIN έχοντας καταξιωθεί στην ελληνική αγορά, περνάει στην επόμενη ημέρα, επενδύοντας τόσο στην συστηματική εκπαίδευση των ανθρώπων της στις πιο εξελιγμένες μεθόδους παροχής υπηρεσίας όσο και σε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και διαδικασίες.

Ο σκοπός μας όμως παραμένει αναλλοίωτος: να επιτυγχάνουμε πάντα τον στόχο ποιότητας και άμεσης εξυπηρέτησης επιδεικνύοντας την απαιτούμενη προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Τα έργα και οι πελάτες μας αποτελούν το καλύτερο τεκμήριο ποιότητας και επιχειρηματικής αριστείας που πρεσβεύει η IMAGIN.