Εσωτερικές Μετακομίσεις & Διαμορφώσεις Χώρων

Η IMAGIN προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εσωτερικών μετακομίσεων και διαμορφώσεων χώρων που περιλαμβάνουν:

  • Μετακομίσεις και μετακινήσεις αρχείων, επίπλων, μηχανημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής εντός της επιχείρησης καθώς και σε νέες εγκαταστάσεις (συσκευασία, μεταφορά και επανατοποθέτηση)
  • Στήσιμο Meeting rooms
  • Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής μελέτης ανακαινίσεων και διαμορφώσεων χώρων
  • Διαχείριση έργου (project management) που περιλαμβάνει τον συντονισμό συνεργείων και εργασιών, την παρακολούθηση προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος και τη δημιουργία αναφορών
  • Κατασκευή και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων που περιλαμβάνει ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και οικοδομικές εργασίες (πάτωμα, χρωματισμός, διαχωριστικά, ψευδοροφές, φωτισμός, κλπ.), την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, συστημάτων ασφαλείας και εγκαταστάσεις IT

 

 

Είπαν για Εμάς