Εκπαίδευση Προσωπικού

Στην IMAGIN, η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και βασική αιτία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός της. Ακολουθούμε ένα πολυεπίπεδο σύστημα εκπαίδευσης που ξεκινάει από την πρόσληψη του εργαζομένου και συνεχίζεται με τακτικές, σε αίθουσα και επί τω έργω, εκπαιδεύσεις από πεπειραμένους εργαζομένους και εξειδικευμένους εκπαιδευτές.

Όλο το προσωπικό λαμβάνει συστηματική εκπαίδευση επί των κανονισμών λειτουργίας και διαδικασιών της εταιρίας που περιλαμβάνουν τον τρόπο προετοιμασίας του εργαζομένου για κάθε εργασία, τις διαδικασίες καθαρισμού και επίλυσης ειδικών προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την παροχή υπηρεσίας καθώς και εκπαίδευση για την Υγιεινή & Ασφάλεια κατά την εργασία. Κάθε εργαζόμενος λαμβάνει εγχειρίδιο κανονισμών της εταιρίας και εγχειρίδιο Υγιεινής & Ασφάλειας και απαιτείται να γνωρίζει τις διαδικασίες λειτουργίας της και τον τρόπο ασφαλούς διεξαγωγής εργασιών.

Οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού περιλαμβάνουν εκτός από τις ενδεδειγμένες διαδικασίες καθαρισμού και επίλυσης προβλημάτων, τις διαδικασίες διαχείρισης μηχανημάτων, υλικών και εξοπλισμού καθαρισμού καθώς και τις βέλτιστες διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχήματος.

 

 

Είπαν για Εμάς