Υπηρεσίες Προμήθειας Αναλωσίμων

Nexa Sanitizer Station

Η Imagin Facility Management συνεχίζοντας τη δέσμευσή της για παροχή καινοτόμων λύσεων και ενεργώντας βάσει των παγκόσμια διαμορφωμένων συνθηκών στην υγεία, σας παρουσιάζει το NexaTM Sanitizer Station

Sun, 02/02/2020 - 19:32
ALTERLIFE LOGO

Η γνωστή αλυσίδα ALTERLIFE με τα Absolute και τα Boutique γυμναστήρια της, επέλεξε την IMAGIN FM, για την παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού & Υγιεινής καθώς και την Υπηρεσία Παροχής Αναλωσίμων

Fri, 01/04/2019 - 00:00
Workable Logo

Η Imagin FM και η Workable μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές start-up υπέγραψαν σύμβαση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών: Καθαρισμού και Υγιεινής, Σίτισης (Catering), Συντήρησης Κήπου και Landscaping και τέλος την υπηρεσία Προμήθειας Αναλώσιμων Ειδών Ατομικής Υγιεινής.

Sun, 12/31/2017 - 00:00
Doukas Schools and Dais Center Logos

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και το Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δαΐς ανανέωσαν τη συνεργασία τους με την Imagin FM, για παροχή τριών διαφορετικών υπηρεσιών. Την υπηρεσία Καθαρισμού και Υγιεινής, την υπηρεσία Απεντόμωσης και Μυοκτονίας και τέλος την υπηρεσία Προμήθειας Αναλώσιμων Ειδών Ατομικής Υγιεινής, για το σύνολο των εγκαταστάσεών τους.

Tue, 08/15/2017 - 12:11