Μάρτιος 2020

Washing Hands | Covid-19

Η Imagin Facility Management με αίσθημα ευθύνης για την προστασία του κοινωνικού συνόλου, σας ενημερώνει για βασικές οδηγίες προφύλαξης από τον Covid-19

Tue, 03/10/2020 - 00:00