Αύγουστος 2017

Doukas Schools and Dais Center Logos

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα και το Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δαΐς ανανέωσαν τη συνεργασία τους με την Imagin FM, για παροχή τριών διαφορετικών υπηρεσιών. Την υπηρεσία Καθαρισμού και Υγιεινής, την υπηρεσία Απεντόμωσης και Μυοκτονίας και τέλος την υπηρεσία Προμήθειας Αναλώσιμων Ειδών Ατομικής Υγιεινής, για το σύνολο των εγκαταστάσεών τους.

Tue, 08/15/2017 - 12:11
AXA Ασφαλιστική Logo

Η Imagin FM επέκτεινε την επιτυχημένη συνεργασία της με την AXA Ασφαλιστική προμηθεύοντας την Υπηρεσία Σίτισης (Catering).

Tue, 08/15/2017 - 12:11