Μάιος 2017

Ελληνικό-Φεστιβάλ Logo

Η Imagin FM ανέλαβε και φέτος την καθημερινή Υπηρεσία Καθαρισμού και Υγιεινής των χώρων διεξαγωγής του Φεστιβάλ Αθηνών.

Mon, 05/15/2017 - 12:11