Νοέμβριος 2007

ONET Logo

Μέλος τους πανευρωπαϊκού οργανισμού Euroliance αποτελεί πλέον η εταιρεία Ε.Υ.Κ. ΑΕ (Εργολαβίες Υπηρεσιών Καθαριότητας, Εμπορία Υλικών και Μηχανημάτων Καθαρισμού Α.Ε.) που πιστοποιεί την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών και ταυτόχρονα διευρύνει τους επιχειρηματικούς ορίζοντες της. 

Fri, 11/30/2007 - 13:52