Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της IMAGIN στο σύνολο του, και ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά, αποτελεί πηγή του συγκριτικού πλεονεκτήματος της εταιρίας. Είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο, διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία στον κλάδο Facility Management. Στο τέλος του 2016 αριθμούσε 620 εργαζομένους.

Στην IMAGIN δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων μας προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτητικές συνθήκες των έργων που αναλαμβάνουμε. Διοργανώνουμε σε τακτική και συνεχή βάση εκπαιδεύσεις για όλες τις βαθμίδες των εργαζομένων μας τόσο σε θέματα τεχνογνωσίας και ασφάλειας όσο και σε θέματα συνεργασίας και επικοινωνίας.

Η εταιρία είναι συνεπής στην αρχή των ίσων ευκαιριών προς τους εργαζόμενούς της σε όλες τις ενέργειές της και διασφαλίζει την αποφυγή διακρίσεων. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι για εμάς αναπόσπαστο κομμάτι των βασικών αρχών μας και διέπει όλες τις διαδικασίες διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρίας.

 

 

 

 

Είπαν για Εμάς