Εκπαίδευση

Η παροχή υπηρεσιών Facility Management σε εκπαιδευτήρια και σχολεία αποτελεί για την IMAGIN βασικό τομέα της ανάπτυξής της. Αντιλαμβανόμαστε τις ιδιαίτερες ανάγκες υγιεινής και καθαριότητας των χώρων αυτών και έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερη μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών για να διασφαλίσουμε τους υψηλούς στόχους ποιότητας.

Οι αποκλειστικές ομάδες υποστήριξης εγκαταστάσεων με υψηλή τεχνογνωσία και αίσθημα ευθύνης ακολουθούν πιστά τα καθορισμένα πρότυπα και τους κανονισμούς ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του έργου και οι μαθητές μαζί με το διδακτικό προσωπικό να απολαμβάνουν ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.

Ως γονείς, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στο γεγονός ότι τα παιδιά μας πρέπει να απολαμβάνουν ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον πράγμα που ισχύει εξίσου και για το εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο απερίσπαστο θα μπορεί να επικεντρωθεί στο λειτούργημά του.

 

 

 

 

Είπαν για Εμάς